לומדים היסטוריה דרך נגרות?

שכבה ז'

בית מדרש נגרות וגינון

יצירה בנגרות היא כלי מצוין להטמעת חומר הלמידה העיוני באופן מעשי. את תהליך הלמידה התחלנו מתוך החלטה משותפת של נושא שמסקרן את התלמידים. הנושא שנבחר הוא מלחמות ימי הביניים.

התוצר הסופי לאחר תהליך החקר, הוא בנייה של כלי מלחמה של ימי הביניים.

מיומנויות: עבודה בצוות, תכנון ובניית תכנית עבודה, שימוש בכלי עבודה מגוונים.

בנימה אישית: בתהליך הלמידה ראיתי נערים סקרנים בעלי מוטיבציה שאוהבים ללמוד ולחקור, נושאים שמסקרנים אותם.