מהי גבורה?

שכבה ז'

בית מדרש רוח

בגיל ההתבגרות הנערים/רות מחפשים מודל לחיקוי ובלשוננו גיבור. "גיבור/ה" הוא צורך בסיסי לכל אדם ובכול תרבות. הוא המודל שדורות מנסים לחקות את מעשיו, אמרותיו, התנהגותו, הנהגתו ואפילו לבושו. זה לתודעת הנערים. בחרנו לעסוק בגבורה כדי להעלות צורך בסיסי צורות גבורה ובעיקר אפשרנו לנערים אפיינו גבורה, נחשפנו למספר לרכוש כלים להבחין בין גבורה חיובית לשלילית.

התוצר: הנערים והנערות בחרו דמות אותה חקרו. לאחר איסוף החומר הם כתבו תעודת זהות על הגיבור או הגיבורה עליהם למדו . לאחר מכן נפגשו עם קבוצה מקבילה בשיכבה וכל קבוצה לימדה על הדמות יוצאת הדופן שחקרו. בשביל התוצר הסופי הם חשבו ותיכננו תערוכה בה הם יציגו את הגבורה כפי שהם הבינו מתהליך העבודה על השאלה "מהי גבורה?". בסוף התהליך היה מפגש בין קבוצות הלימוד בסדנת חימר משותפת והם כיירו תבליט (אריח מחימר) המשקף את שני הדמויות עליהן הם למדו וחקרו. בתבליט בא לידי ביטוי הגבורה של כל דמות כפי שהנערים והנערות תפסו אותה.

מיומנויות: יצירתיות, איתור מידע, כושר ביטוי בעל פה, כתיבה טיעונית.

בנימה אישית: אנו מקווים שהלמידה נתנה לנערים ולנערות ראייה יותר מורכבת על המציאות. ובנוסף, יותר כלים לבחון מציאויות וערכים ולהביע את עצמם.