מה אלוהים רוצה ממני?

שכבה ז'

בית מדרש יהדות

בחרנו ללמד את ספר יהדות דרך לימוד דמויות מספר בראשית המתמודדות עם השאלה: מה השם רוצה מהאדם. בחרנו את הדמויות והפרקים שבעינינו עונות על השאלה, ולמדנו יחד עם הנערות את הטקסטים העתיקים והמכוננים.

התוצר: בחרנו ללמד את ספר יהדות דרך לימוד דמויות מספר בראשית המתמודדות עם השאלה: מה השם רוצה מהאדם. בחרנו את הדמויות והפרקים שבעינינו עונות על השאלה, ולמדנו יחד עם הנערות את הטקסטים העתיקים והמכוננים.

מיומנויות: קריאת תנ"ך, התמודדות עם פרשנים ומאמרים, עבודה בצוות, כתיבה טיעונית.

בנימה אישית: היה מרענן ללמוד את ספר בראשית מנקודת מבט חדשה. הנערות למדו בעניין רב והיה כיף לחמוד יחד את הטקסטים המכוננים של עם ישראל. מקוה שהנערות יקחו איתן ערכים ומשמעויות מהלימוד, לחייהן האישיים