ממה בנוי העולם שלי?

שכבה ח'

בית מדרש מדע וטבע

למדנו על היסודות, הטבלה המחזורית וקשרים בין היסודות. הבנות רצו להציג את התוצרים שלהן בצורת מודל וכך להראות את הידע שלהן בהרכב היסוד והקשרים השונים.

התוצר: בנינו מודל של יסודות שהבנות בחרו ובאו אפשר לראות קשר יוני וקשר קוולנטי.

מיומנויות: רפלקציה, התמדה וכושר ביטוי.

בנימה אישית: אהבתי שהתוצר היה רעיון של הבנות.