?How can I influence the space around me

שכבה ח'

בית מדרש אנגלית

בגיל ההתבגרות נערות ונערים מגיעים לשלב התפתחותי בו הם אמורים להתחיל לשים לב למה שקורה מסביבם. המוקד עובר מה"אני" ל"סביבה". על מנת לעזור להם.ן בדרך זו, בחרנו להתעסק בנושא שלמרחב. להתחיל לשים לב למה שקורה מסביבנו, לבחון האם הוא נכון, לדייק את הבעיה ולהציע פתרון. במהלך הדרך בחנו את השכונה שלנו, מצאנו בעיה, מיקדנו את הסיבות לבעיה זו ולמדו כיצד לצאת מעמדת "המתלונן.ת" לעמדת "האקטביסט.ית".

התוצר: כל תלמיד ותלמידה בחרו בעיה שקיימת בשכונה בה הם גרות וגרים והכינודוח הצעה כולל רציונל, חומרים, ועלויות כמו גם חקרו למי כדאי לשלוח את החומרים על מנת להביא לשינוי.

המיומנויות: סדר וארגון, יצירתיות, חשיבה ביקורתית, אוצר מילים של מקום

בנימה אישית
התהליך שהתלמידים והתלמידות עברו במבט ותשומת לב לסביבה בה הם לוקחים חלק הייתה מרתקת ורלוונטית.