?What makes people do brave things

שכבה ז'

בית מדרש אנגלית

כל החיים אנחנו לומדות ולומדים על גיבורים כסיפורים רחוקים מאיתנו. הם נתפסים כגיבורי על ששונים מכל אחד ואחת, אבל לכל אחד ואחת יש את היכולת לעשות מעשי גבורה אם יש את המוטיבציה. למדנו על גיבורות וגיבורים גדולים והתבוננו על הערך שגרם להם.ן לעשות מעשה. למדנו על ערכים שונים, עשינו השוואה דרך דיאגרמת ון, בחרנו בערך שחשוב לנו אישית ולמדנו שכל אחת ואחד מאיתנו יכול.ה להיות גיבור.ה

התוצר: כל קבוצה כתבה סיפור יום יומי שבו קיימת התלבטות האם לעשות מעשה גבורה. על רקע הערך שנבחר, הדמות הראשית עושה מעשה שנראה בעינינו גבורה. הסיפור בא לידי ביטוי באמצעות סרטון.

מיומנויות: זמן עבר, כתיבת סיפור, השוואה, בניית סרטון.

בנימה אישית
היה אדיר לראות את הנערות והנערים מגלים כלים חדשים ונהנים מהיצירתיות.