טופס הרשמה למעבר בשנת תשפ"ב (שנה נוכחית)


להרשמה לשנת הלימודים הבאה – תשפ"ג לחצו כאן

אליעזר הגדול 4
שכונת גוננים – ירושלים
shaharit@kidum-edu.org.il