פרויקטים

למי שייכת ירושלים

שכבת ז׳

בית מדרש רוח

הלמידה בבית מדרש רוח התמקדה במחצית הראשונה בהיסטוריה של ירושלים ובקדושתה לשלוש הדתות. למדנו את ציר הזמן ההיסטורי, חקרנו את הופעת הנצרות והתפתחות האיסלאם, הכרנו מפות היסטוריות של ירושלים, למדנו כיצד להתמצא במרחב העירוני, ולסיום בנינו הדרכה בעיר העתיקה אותה העברנו בעצמנו.

מה אלוהים רוצה ממני?

שכבת ז'

בית מדרש יהדות

רציונאל- הנערים והנערות יצאו לחקר סביב סיפורי בראשית בחיפוש אחר מסרים העונים על השאלה – מה אלוהים רוצה מהאדם? הנערים והנערות למדו סיפורים, חקרו דמויות ולמדנו פרשנות אשר סייעו להם בהבנת המסר הסמוי של המקרא.