למה בכלל צריך מנהיג.ה?

שכבה ח'

בית מדרש יהדות

הנערות נמצאות בגיל שמפגיש אותן עם מצבים חברתיים ואקטואליים הנוגעים בנושא המנהיגות. הנהגות בתנועות נוער, הנהגות חברתיות בכיתה והנהגה עצמית בחיי היומיום. בנוסף, כיום נושא ההנהגה נמצא על סדר היום הציבורי. ישנה חשיבות ביצירת שיח סביב צורות ההנהגה השונות ובחינה שלהן וטיבן. במהלך התהליך למדנו את ספר שופטים והתעמקנו בדמויות השופטים השונות. ראינו את היתרונות והחסרונות של כל דמות ואת ההנהגה הייחודית שלהן. הנערות יצאו עם התובנה שיש צורות מנהיגות שונות הנותנות מענה לצרכים האנושיים השונים ולכל צורת הנהגה יתרונות וחסרונות.

התוצר: הנערות בחרו שופט מהספר ויצאו בקמפיין בחירות לבחירתו להנהגתהמדינה. הן העמיקו בדמותו ובתכונותיו ולאור זה כתבו מצע בחירות המכיל את יתרונותיו ואת צורת הנהגתו את העם.

מיומנויות: חשיבה ביקורתית בקריאה, כתיבה טיעונית עם מספר נקודות מבט, יצירתיות, קבלת החלטות בצוות. בנימה אישית

בנימה אישית: אני מקווה שהלמידה העניקה לנערות יכולת ראייה מורכבת יותר על המציאות.